Få oversikt over
kompetansen i din bedrift

Vi tilbyr en komplett, nettbasert løsning for kompetansekartlegging og kompetanseutvikling i din bedrift

Prøv gratis nå » Kontakt oss »

CV-database

Med en søkbar CV- og kompetansedatabase finner du rett kompetanse med et tastetrykk! Hver enkelt ansatt kan holde sin egen CV oppdatert. Alle CV-er blir søkbare og kan enkelt skrives ut tilpasset din bedrifts grafiske profil.

Mer informasjon »

Kompetanseregister

Ledelsen definerer kompetansebehov knyttet til ulike stillingsbeskrivelser. Systemet gir oversikt via kompetansematriser og automatiske gap-analyser på avdelings- og virksomhetsnivå.

Mer informasjon » Last ned produktark »

Prosjektbemanning

Finn rett person til neste prosjekt! Via en integrert prosjektoversikt kan man enkelt se hva ulike medarbeidere til enhver tid jobber med og hvem som er ledige for nye arbeidsoppgaver.

Mer informasjon »


Hvordan virker det?

Klikk på bildet for å starte demonstrasjon.

Hvordan finner du rett medarbeider til ditt neste prosjekt? I enhver virksomhet finnes det masse kompetanse som det kan være vanskelig å utnytte på en god måte, fordi det mangler oversikt over hvem som kan hva. Med en søkbar CV- og kompetansedatabase finner du rett kompetanse med et tastetrykk!

Vår unike CV-søkemotor lar deg søke gjennom registrert kompetanse, kurs, sertifikater og all annen CV-informasjon for alle ansatte i din bedrift. Vår programvare er så enkel å bruke at du rett og slett kan "google" kompetansen i ditt firma! Du kan også enkelt se hvilke arbeidsoppgaver hver enkelt ansatt har og hvor mye ledig kapasitet den ansatte har til nye prosjekter. Utskrift av CV med din firmalogo er ett klikk unna.

Bruksområder

Få oversikt over kritisk kjernekompetanse

Definer bedriftens kompetanseområder og lag en kompetanseprofil for hver stillingsbeskrivelse. Kompetansematriser oppdateres automatisk.

Finn rett person til rett jobb

Kombiner CV-informasjon med kompetansematriser og aktivitetskalender for prosjektbemanning og prosjektplanlegging.

Skap engasjement hos medarbeidere

Skap engasjement ved en strukturert tilnærming til kompetanseutvikling. Få oppdatert CV og kompetanseoversikt før medarbeidersamtalen.

Avdekk behov for opplæring og rekruttering

Analyser gap mellom ønsket og faktisk kompetanse. Lag individuelle kompetanseplaner for hver ansatt. Følg opp kompetansehevende tiltak.

Dokumenter kompetanse

Tilfredsstill myndighetskrav til opplæring og dokumentasjon av kompetanse. Med vår komplette løsning har du full historikk over opplæringstiltak i din bedrift.

CV-database

Strukturert og søkbar CV

Hver ansatt oppdaterer sin egen CV med utdanning, arbeidserfaring, prosjektdeltakelse, kurs og sertifikater, språk, osv. Informasjonen blir lagret på en strukturert måte slik at CV-en blir søkbar i forbindelse med internrekruttering eller prosjektbemanning.

Samlet oversikt

Ledelsen får tilgang til en samlet over alle CV-er i bedriften, som gir en god oversikt over kjernekompetanse i virksomheten. I oversikten fremkommer det også når hvert punkt på CV-en sist ble oppdatert.

Tilpass CV-innhold i tilbud

Det kan ofte være nødvendig å spisse og tilpasse inneholdet i en CV til et spesifikt tilbud eller prosjekt. En persons standard-CV kan kopieres og tilpasses, samtidig som alle nøkkelopplysninger forblir synkronisert mellom originalen og den tilpassede kopien.

Tilpasset utskrift

CV-en kan skrives ut i PDF-format, med firmalogo og eventuelt bilde av den ansatte. Utskriften kan tilpasses ulike formål ved å velge hvilke opplysninger som skal være med. Navn kan anonymiseres. Ledere kan enkelt skrive ut flere CV-er med samme oppsett.

Søk i alle CV-er

Ledelsen og andre i bedriften kan søke i alle CV-er for å finne kompetente medarbeidere. Søk kan gjøres etter enkle eller avanserte kriterier, fra fritekstsøk til mer spesifikke søk på f.eks. sertifiseringer eller språkkunnskaper.

Publiser CV-er på nett

Hvorfor skal du ta ut en CV i PDF- eller Word-format for å sende den som vedlegg på en epost? Med vår løsning kan du istedet velge å publisere CVen elektronisk til dine forretningsforbindelser. Du velger selv hvem som skal ha tilgang og hvor lenge. Smart!

Kompetanseregister

Kompetanseprofiler

Ledelsen og fagansvarlige i bedriften definerer ulike kompetanseprofiler, som er samlinger av ulike kompetansekrav. Profilene definerer stillingsbeskrivelser eller kompetansebehov på prosjektnivå.

Gap-analyse og utviklingsplan

Ved å sammenligne den ansattes kompetanse med de krav som er satt for kompetanseprofilen, kan man lage en utviklingsplan for den enkelte. Ledelsen får også oversikt over kompetansegap ikke bare per ansatt, men også for hver profil, avdeling, og for hele bedriften.

Kompetansekartlegging

Ansatte tildeles en eller flere kompetanseprofiler, og evaluerer deretter sin egen kompetanse. I samråd med personalansvarlig settes det også et ønsket nivå for kompetanse innenfor hver kategori.

Integrert i medarbeidersamtaler

Det er naturlig å gjennomføre kompetansekartlegging og -evaluering som en del av forberedelsene til medarbeidersamtalen. Vi tilbyr også en integrert modul for medarbeidersamtaler.

Prosjektbemanning

Finn prosjektmedlemmer

Systemet hjelper deg med å finne frem til kandidater som kan delta i prosjekter, basert på kompetansenivå, geografisk plassering og ledig tid i en gitt periode.

Søk etter og sammenlign kompetanse

Søk i virksomhetens samlede kompetanse og sammenlign aktuelle kandidater side ved side. Hent enkelt ut detaljert CV, og sjekk ressurstilgjengelighet i den integrerte aktivitetsoversikten.

Samlet prosjektoversikt

Få en samlet oversikt over alle prosjekter og hver enkelt medarbeiders deltakelse. Se hvor det er ledig tid og kapasitet for ekstra oppdrag.

Feriekalender

Planlegg ferieavvikling og beredskap i forhold til prosjekter og løpende drift via en samlet oversikt over alle medarbeideres ferie og prosjektdeltakelse.

Priser

Som kunde hos oss er det enkelt å ha kontroll på kostnadene. Du betaler en fast abonnementspris for tilgang til våre nettløsninger. Prisen avhenger av antall brukere. For å gjøre det enkelt for deg har vi satt sammen noen pakkeløsninger med faste priser. Dersom ingen av disse pakkene passer for deg kan du ta kontakt med oss for å få et pristilbud spesialtilpasset din virksomhet.

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende prøveperiode for alle våre løsninger, slik at du kan evaluere produktet før du kjøper.

Kompetanse x25

  • 25 brukere/ansatte
  • Brukerstøtte via epost

Perfekt for små bedrifter som vil få oversikt over kompetanse, kurs og sertifikater i bedriften til en uslåelig lav pris.


4 900,- pr år


Prøv gratis nå »

Kompetanse x500

  • 500 brukere/ansatte
  • Brukerstøtte via epost og telefon
  • Tilgang til grensesnitt (API) for integrasjon med dine systemer

Passer for virksomheter med mange ansatte, og gir mulighet for å integrere løsningen med dine egne personal- og fagsystemer.


49 000,- pr år


Prøv gratis nå »

Kompetanse Tilpasset

  • Antall brukere etter avtale
  • Brukerstøtte etter avtale
  • Bistand etter avtale
  • Integrasjon med dine systemer etter avtale

Ta kontakt med oss og fortell oss om dine behov, så gir vi deg et tilpasset pristilbud.


Spør om tilbud!


Kontakt oss »