Sett medarbeidersamtalen i system

Vår nettbaserte løsning for medarbeidersamtaler hjelper både medarbeider og leder med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaler.

Prøv gratis nå » Kontakt oss »

Forberedelse

Planlegging av samtaler skjer via en integrert kalenderfunksjon. Vår løsning inneholder ferdige maler og skjemaer som kan brukes som utgangspunkt for gjennomføring av medarbeidersamtalene. Den ansatte fyller ut egenvurderingsskjema og oppdaterer CV før samtalen.

Gjennomføring

Samtalen mellom leder og medarbeider skal bidra til å oppnå personlige og organisatoriske mål, men dersom man ikke formulerer konkrete tiltak og følger disse opp, blir ikke målene nådd. Et strukturert system hjelper deg å nå målene dine.

Oppfølging

Tiltak som avtales i samtalen blir registrert og systemet gir automatiske påminnelser om tiltak som må følges opp. Ledelsen får en samlet oversikt over alle tiltak som er igangsatt, og status på disse. All historikk fra gjennomførte medarbeidersamtaler blir tatt vare på.


Fordeler med vår løsning

 • Kvaliteten på selve samtalen økes når den blir mer strukturert
 • Medarbeideren og lederen kan forberede seg bedre, og gjøre sine vurderinger på forhånd
 • Automatiske påminnelser sørger for at avtalte tiltak faktisk blir fulgt opp, istedet for å havne "i skuffen"
 • Full sporbarhet og historikk fra tidligere medarbeidersamtaler
 • Ledelsen får en samlet oversikt over alle tiltak som er igangsatt, og status på disse, per avdeling eller for hele virksomheten
 • Smarte analysefunksjoner viser trender og muliggjør sammenligninger på tvers av organisasjonen
 • Kan kombineres med vår løsning for kompetansekartlegging ved at vurdering av ønsket og faktisk kompetansenivå gjøres i forbindelse med medarbeidersamtalen

Tips til medarbeidersamtalen

En vellykket medarbeidersamtale krever at begge parter stiller godt forberedt. Tidspunktet for samtalen bør avtales minst 1-2 uker frem i tid, slik at begge parter får tid til å forberede seg. Lederen bør som en del av forberedelsene konferere med andre ledere/prosjektledere medarbeideren har jobbet sammen med.

En oppdatert CV bør foreligge ved medarbeidersamtalen, og medarbeideren er selv ansvarlig for at denne er oppdatert. Medarbeideren oppfordres på det sterkeste til å tenke gjennom egen situasjon.

Medarbeidersamtalen bør vare 1-3 timer avhengig av behov. Lederen er ansvarlig for at tilstrekkelig tid blir avsatt og at forholdene er lagt til rette slik at samtalen kan løpe uforstyrret og i avskjermede og nøytrale omgivelser, fortrinnsvis et møterom. Mobiltelefoner skal være avslått.

I tillegg til faste punkter på skjema for medarbeidersamtalen er det selvsagt mulig å ta opp andre saker i tillegg.

Samtalen bør avsluttes med at medarbeider og leder sammen setter opp en handlingsplan med tiltak som er identifisert i samtalen, og blir enige om ansvarlig person og tidsfrist for hvert tiltak. Formuleringene må være så tydelige at det i ettertid er lett å vurdere om målet er nådd eller ikke. Målene må være realistiske og ressursene som skal til må være tilgjengelige.

Skjema for gjennomføring av medarbeidersamtale

Det er vanlig å ta opp følgende temaer i en medarbeidersamtale:

 • Gjennomgang av forrige samtales handlingsplan.
 • Drøfting av arbeidsmetoder og arbeidsmengde.
 • Arbeidsmiljøet.
 • Kompetanseoppbygging/ faglig utvikling.
 • Klargjøring og drøfting av den enkelte stillings, enhetens og bedriftens mål og resultater. Leder og medarbeiders synspunkter på sammenhengen mellom målene, og medarbeiderens rolle i denne sammenhengen.
 • Forslag til tiltak, endringer og forbedringer.
 • Mulighet for å ta opp andre tema om ønskelig.
 • Handlingsplan til neste samtale.
Vår løsning for nettbaserte medarbeidersamtaler inneholder ferdige skjemaer og sjekklister til bruk ved gjennomføring av medarbeidersamtalen. Malene kan enkelt tilpasses din egen bedrift.

Registrer ditt firma og prøv gratis nå »

Priser

Som kunde hos oss er det enkelt å ha kontroll på kostnadene. Du betaler en fast abonnementspris for tilgang til våre nettløsninger. Prisen avhenger av antall brukere. For å gjøre det enkelt for deg har vi satt sammen noen pakkeløsninger med faste priser. Dersom ingen av disse pakkene passer for deg kan du ta kontakt med oss for å få et pristilbud spesialtilpasset din virksomhet.

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende prøveperiode for alle våre løsninger, slik at du kan evaluere produktet før du kjøper.

Samtale x25

 • 25 brukere/ansatte
 • Brukerstøtte via epost

Perfekt for små bedrifter som vil få struktur på medarbeider-samtalen til en uslåelig lav pris.


4 900,- pr år


Prøv gratis nå »

Samtale x500

 • 500 brukere/ansatte
 • Brukerstøtte via epost og telefon
 • Tilgang til grensesnitt (API) for integrasjon med dine systemer

Passer for virksomheter med mange ansatte, og gir mulighet for å integrere løsningen med dine egne personal- og fagsystemer.


49 000,- pr år


Prøv gratis nå »

Samtale Tilpasset

 • Antall brukere etter avtale
 • Brukerstøtte etter avtale
 • Bistand etter avtale
 • Integrasjon med dine systemer etter avtale

Ta kontakt med oss og fortell oss om dine behov, så gir vi deg et tilpasset pristilbud.


Spør om tilbud!


Kontakt oss »